Thiết bị đo áp suất Endress-Hauser nhà cung câp tại Việt Nam

Liên hệ báo giá

Các sản dòng sản phẩm của E+H bao gồm :

  • Phân tích chất lỏng
  • Phân tích quang học và tính chất hóa học
  • Đo lưu lượng nước, khí và hơi
  • Đo mực nước
  • Đo áp suất
  • Đo nhiệt độ
  • Công nghệ đo lường và truyền thông
  • Sản phẩm hệ thống
  • Cảm biến
E-Mail: sales2@hoangphucvn.com